THEORIE49.NL| AUTO | MOTOR | SCOOTER

THEORIE SINDS 2000

Motorrijles: Stapvoets rijden

Geen overbodige luxe om dit onderdeel te beheersen. Vooral in het alsmaar drukker wordende verkeer in de spits

Stapvoets rijden (Groep 2)

Stapvoets rijden in een rechte lijn.

Afmetingen:

  • Ten minste 20 meter stapvoets rijden in de richting van een richtpunt

Wijze van uitvoering:

  • Recht aanrijden
  • Met een constante snelheid met de meelopende examinator meerijden tot kort voor het richtpunt

Beoordelingscriteria:

  • Tijdens het rijden voeten op de voetsteunen houden
  • Bediening, stabiliteit en balans moeten continu onder controle gehouden worden
  • D.m.v. gas, voetrem en koppeling de snelheid regelen
WhatsApp chat